KUNSTPARK TRANØY

Innbyggerne på Tranøy inviterer hvert år en kunstner til å skape et verk her. Til nå har  15 skulpturer kommet på plass, spredt rundt i landskapet. Det som vekker størst nysgjerrighet er trolig skiltet for det imaginære parkeringshuset Tranøy Øst, skapt av duoen Elmgren og Dragseth. Tittelen «Plass til fler, tid til mer» er også et presist motto for bygda vår.

I bildeserien vises et utvalg av skulpturene. Etter parkeringsskiltet følger «Stjerner som fisker i himmelen» av Harald Bodøgaard, «Stor fisk» av Mindaugas Navakas, «Disse alt for mange ting jeg ville» av Anne Berit Nedland og «Nattarv» av Harald Bodøgaard.